Rodzaje e-commerce

Rodzaje e-commerce

Coraz częściej robimy zakupy przez internet. Coraz więcej towarów i usług można kupić w ten sposób. Nic więc dziwnego, że branża ta rozwija się w niesamowitym tempie a podstawowe pojęcia z tego sektora są wprowadzane w życie. E-commerce czyli sektor zajmujący się handlem elektronicznym działa prężnie – dlatego warto coś więcej się o nim dowiedzieć.

Rozwój e-commerce

Skuteczny handel internetowy to odpowiednio zaplanowany i wdrożony pomysł oraz strategia. Aby osiągnąć spore korzyści w tej dziedzinie, należy nieustannie poszerzać swoją wiedzę ponieważ trendy na rynku zmieniają się praktycznie z tygodnia na tydzień. Bezwzględnie należy unikać technik, które dają krótkotrwałe efekty lub takie, które mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy.

Rodzaje e-commerce

Handel elektroniczny może przybierać różne formy i rodzaje. W tej części wyróżnimy e-commerce bezpośredni, pośredni i hybrydowy.
E-commerce bezpośredni polega na tym, iż transakcje od początku do końca realizowane są wyłącznie przez sieć elektroniczną. E-commerce pośredni wprowadza już tradycyjny sposób do całej transakcji. Część czynności takich jak np. poszukiwanie towarów, usług, przesłanie dokumentów czy płatności odbywają się tylko i wyłącznie przez sieć, z kolei np. dostawa zamówionych towarów odbywa się w tradycyjny sposób. Ostatni model e-commerce – hybrydowy. To w nim bowiem czasowo stosuje się różne formy dystrybucji. To nie wszystko. E-commerce rozróżnia się również ze względu na osoby biorące w nim udział. I tu bowiem handel elektroniczny może odbywać się między przedsiębiorcami, pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem oraz pomiędzy konsumentem a przedsiębiorstwem.